İkinci Fasıl

Tevhîd

  1. ALLÂH-U TE’ÂLÂ’NIN BİRLİĞİNE İNANMAK:
  2. ŞİRK VE MÜŞRİKLER
  3. KÂFİRLER
  4. MÜRTETLERİN CEZASI: 2:217;  4:137;  5:54;  16:112;  47:25-32
  5. MÜFSİT, MÜCRİM VE FASIKLARI TEHDİT: 2:11, 12, 26, 27, 99, 204-206;  3:63, 82, 110;  5:36, 50, 52, 67, 86;  6:49;  7:39, 40, 56, 84;  9:24;  10:33;  28:77, 83;  30:12, 13, 55;  32:20, 21;  59:19
  6. DİRİLME gününü inkâr eden ZINDIKLAR: 6:29;  10:7, 15, 18, 45;  11:7;  13:5-7;  16:22-25, 38, 39;  17:49-52, 98;  18:48;  19:44-70;  22:5-7;  23:74, 81-89, 115;  25:11;  27:4, 5, 65-68;  29:23;  30:16;  31:32;  32:10, 11;  34:3, 7-9;  36:78;  37:15-19, 50-58;  41:6, 7, 54;  44:34-37;  45:24-26, 32;  46:17, 18, 33;  50:3, 11, 15;  51:8;  56:47-56, 74;  64:7;  72:7;  74:46, 47, 53;  75:3-13, 36-40;  77:29-34;  79:10-14;  82:9;  83:10-17;  84:14, 15;  95:7, 8;  107:1-3
  7. YALANLAYICI zalimler
  8. DİN CAHİLLERİ: