Beşinci Fasıl

Oruç

  1. Yiyecek ve gıdalar: 2:168, 172, 173;  3:93, 94;  4:160;  5:1, 3-5, 87, 88, 93, 96;  6:118, 119, 121, 140, 142- 146, 150;  10:59;  16:66, 67, 114, 115;  22:28, 30
  2. Orucun farziyeti ve Allâh’ın oruçlulara hazırladıkları: 2:183-185, 187, 196;  4:92;  5:89;  19:26;  33:35;  58:4