Dördüncü Fasıl

Melekler

  1. Meleklere iman: 2:3-34, 98, 161, 177, 210, 285;  3:18, 80, 123, 124;  4:97, 136, 172;  6:8, 9, 61, 93;  7:11, 12;  8:9, 12, 50;  13:11, 13, 23, 24;  15:28-43;  16:2, 28, 32, 33;  17:40, 61, 65;  20:116, 117;  21:9, 20, 26, 29;  22:75;  32:11;  33:43;  34:40, 41;  35:1;  37:1-4, 9, 50, 149-157, 164-166;  38:70-85;  39:75;  40:7;  41:30-32, 37;  42:5;  43:16-22, 60, 73;  47:27;  50:17-19;  51:4;  53:26-28;  69:17;  70:1-4;  74:28- 31;  77:1-6;  79:1-5;  86:4;  89:22, 23;  97:4
  2. Meleklerin sıfatları: 26:93;  35:1;  82:10-12
  3. Meleklerin Allâh-u Te’âlâ’ya ibadetleri: 7:206;  21:19, 20;  37:164-166;  39:75;  40:7;  41:38;  42:5
  4. Meleklerin mi’racları: 70:4
  5. Rablerinin emriyle yeryüzüne inişleri: 6:8, 9;  16:2;  41:30-32;  97:4
  6. Rablerinin emrini icraları:
  7. İsmi zikredilenler