Beşinci Fasıl

Kitaplar

  1. Kur’ân-ı Kerîm (üçüncü babta müstakillen gelecek)
  2. Mukaddes kitaplar: 2:53, 87, 113, 146, 174, 176;  3:23, 48, 78, 79, 81, 184;  4:54, 136, 140;  5:15, 43-48, 110;  6:20, 91, 114, 154;  10:94;  11:17, 110;  15:4;  17:2, 4;  19:12, 30;  22:8;  23:49;  25:35;  28:43;  29:27;  31:20;  32:23;  37:117;  40:53;  41:45;  45:16;  46:12;  57:16, 26;  62:2
  3. Tevrât: 3:3, 48, 50, 65, 93;  5:43, 44, 46, 66, 68, 110;  7:157;  9:111;  48:29;  61:6;  62:5
  4. İncîl: 3:3, 48, 65;  5:46, 47, 66, 68, 110;  7:157;  9:111;  48:29;  57:27
  5. Zebûr: 3:184;  4:163;  16:44;  17:55;  21:105;  23:53;  26:196;  35:25;  54:43, 52
  6. İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın sahifeleri: 87:19
  7. Mûsâ (Aleyhisselâm)ın sahifeleri: 53:36;  87:19