Altıncı Fasıl

Nebîler ve Rasûller

 1. Peygamberlere iman: 2:177, 285;  3:84, 179;  4:136, 192;  29:46;  57:7, 8, 19;  61:11;  64:8
 2. Peygamberlerden kiminin kimine üstün kılınışı: 2:253;  17:55
 3. Peygamberler arasından seçilenler: 2:130, 247;  3:33, 34, 42;  7:144;  22:75;  27:59;  35:32-35;  38:45
 4. Peygamberlerden alınan mîsâk: 3:81;  33:7
 5. Emanete hıyanetin peygamberlerden nefyedilişi: 3:161
 6. Tebliğ konusundaki hassasiyetleri: 4:79;  5:15, 19;  6:48, 67, 110, 116;  10:47;  13:43;  16:82;  17:54;  22:49;  24:54;  27:80, 81, 92;  29:18;  40:78;  42:6, 48;  43:41, 42;  50:45;  64:12;  72:23;  88:22
 7. Vaaz-u nasihatle memur kılınışları: 6:70;  51:55;  52:29;  80:3, 11;  87:9;  88:21
 8. Tebliğden ücret almamaları: 6:90;  23:72;  25:57;  26:109, 127, 145, 164, 170;  34:47;  36:21;  38:86;  42:23;  52:40
 9. İslâm’a davet hususundaki hikmetleri: 3:104;  10:4;  16:125;  20:43;  21:109;  22:67;  26:216;  28:55;  29:46;  41:33, 34;  42:15;  61:14;  79:17-19
 10. İnsanlar arasında hüküm vermeleri: 2:213;  4:104;  16:64;  57:25
 11. Her bir ümmetin uyarıcı bir peygamberi bulunduğu: 35:24
 12. Her peygamberin kavminin diliyle gönderildiği: 14:4
 13. Peygamberlerin kendilerine vahiy gelen birer beşer oldukları: 21:7, 8
 14. Her peygamberin bir düşmanı bulunduğu: 6:112;  25:31
 15. Ümmetleri hakkında şahitlikleri: 2:143;  4:41;  16:84, 89;  22:78;  28:75;  73:15
 16. İsmen anılan nebîler ve rasûller: Âdem, İbrâhîm, İdrîs, İshâk, İsmâ’îl, İlyâs, Elyesâ’, Eyyûb, Dâvûd, Zülkifl, Zekeriyyâ, Süleymân, Şu’ayb, Sâlih, Îsâ, Lût, Muhammed, Mûsâ, Nûh, Hârûn, Hûd, Yahya, Ya’kûb, Yûnus, Yûsuf (Salâvâtüllâhi Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma’în) (Bakınız: Alfabetik Fihrist!)