DÖRDÜNCÜ BÂB

İLİMLER VE FENLER

 1. İlim ve ulemanın fazileti: 3:7, 18;  4:83;  11:24;  13:16;  29:43;  35:19, 28;  39:9;  58:11
 2. Cehaletin ve cahillerin zemmi: 7:199;  11:46;  16:119;  25:63
 3. Dinde fakîh olmaya teşvik: 9:122;  16:43;  21:7
 4. Tefekküre ve aklı kullanmaya teşvik: 2:44, 73, 171, 242, 269;  3:7, 190;  5:58, 103;  8:22;  12:111;  13:4, 19-24;  14:52;  15:75;  20:128;  22:46;  30:24;  38:29, 43;  39:9, 18;  45:5;  59:14
 5. İlmi yaymaya ve gizlememeye teşvik: 2:146, 159, 174;  3:187;  4:37, 44;  7:169
 6. İlimsiz mücadele: 22:3, 8;  31:20
 7. Felek: 2:29, 189;  10:5;  15:16, 17;  17:12;  21:33;  23:17;  36:37-40;  37:6-8;  67:5;  79:27, 28;  86:1-3, 11
 8. Yıldızlar: 15:16-18;  26:210-212;  37:6-10;  67:5;  72:8, 9
 9. Takvim
 10. Denizcilik: 10:22;  17:66;  31:31;  43:12, 13
 11. Sanatkârlık: 18:94-96;  21:80;  28:38;  34:10-13;  38:37;  40:36;  5:90
 12. Belâğat: 6:112;  55:1-4
 13. Şiir ve şairler: 21:5;  26:221-227;  36:69;  37:35, 36;  52:30;  69:4
 14. Sağlık: 7:31
 15. İlmî gerçekler ve yeni buluşlarla desteklenmiş olan birtakım vakalara işaretler