YEDİNCİ BÂB

CİHAT

 1. İslâm’da cihat
 2. Harple ilgili öğretiler
  • A) Cihadın nizam ve kanunları: 4:71, 94;  5:33, 34;  8:15- 18, 58, 61-64, 67, 68;  16:92, 94
  • B) Cihada has hükümler
   1. Harp zamanı namaz: 4:101-103
   2. Kör, topal ve hastanın durumu: 9:91;  48:16, 17
   3. Haram aylarda savaş: 2:194, 217;  5:97;  9:36, 38
   4. Haremde savaş: 2:191;  29:67
   5. Selam verene saldırı: 4:93
   6. Cinayetten daha kötü olan şey: 2:191, 217;  8:25, 39;  29:10
   7. Bî’at: 9:111;  48:10, 18;  60:12
  • Harpte ara bulma ve ıslah çalışmaları: 49:9, 10
 3. Harp sırları
  • Harp sırlarının gizlenmesinin lüzumu: 4:83
  • Haberlerin nakledilmesi: 4:83;  33:60-62;  49:6
 4. Harp sonuçları
 5. Esirler ve köleler
  • Esir ne zaman alınır: 8:67, 68
  • Esir alınmadan önce fidye vermeleri: 8:70, 71;  47:4
  • Köleler hakkındaki bazı hükümler
   1. Kölelerin durumunu insaniyet esasına göre düzenlemek: 4:25, 36
   2. Yazışmalı köleye maddi yardım: 24:33
   3. Kölelerin hürriyetine kavuşması hususunda devlete düşen mâlî görev: 9:60
   4. Köle azâdı: 2:177;  4:91, 92;  5:89;  9:60;  24:33;  58:3;  90:12, 13
 6. Şehitler
 7. Gazalar
 8. Nöbet beklemek: 3:200
 9. İntikamda haddi aşmamak: 16:126
 10. Cihat edevatı
  • Demir: 57:25
  • At: 3:14;  8:60;  16:8;  17:64;  59:6
 11. Hicret