HATA BİLDİRİMLERİNİZ İÇİN TIKLAYIN
سُورَةُالْعَصْرِ  ٦٠١ 
الجزء ٣٠

سُورَةُالْعَصْرِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَالْعَصْرِۙ ﴿ ١ ﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍۙ ﴿ ٢ ﴾ اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿ ٣ ﴾
سُورَةُالْهُمَزَةِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍۙ ﴿ ١ ﴾ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۙ ﴿ ٢ ﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُٓ اَخْلَدَهُۚ ﴿ ٣ ﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِۘ ﴿ ٤ ﴾ وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا الْحُطَمَةُۜ ﴿ ٥ ﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُۙ ﴿ ٦ ﴾ اَلَّت۪ي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٔدَةِۜ ﴿ ٧ ﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌۙ ﴿ ٨ ﴾ ف۪ي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿ ٩ ﴾
سُورَةُالْف۪يلِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْف۪يلِۜ ﴿ ١ ﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْل۪يلٍۙ ﴿ ٢ ﴾ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَاب۪يلَۙ ﴿ ٣ ﴾ تَرْم۪يهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجّ۪يلٍۖۙ ﴿ ٤ ﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿ ٥ ﴾

سُورَةُالْعَصْرِ  ٦٠١ 
الجزء ٣٠
Asr Sûresi  601 
Cüz  30

YÜZÜÇÜNCÜ SÛRE-İ CELİLE
el-Asr
SÛRE-İ CELîLESİ

Mekkî (Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 3 ayettir.
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle!

1  Yemin olsun o (insanların işlerinin yoğun olduğu vakte rastlayan) ikindi namazına/o (nübüvvet) asr(ın)a/o (yüz senelik uzun) zamana/ ki;

2  Gerçekten bütün insanlar elbette pek büyük bir zarardadır! (Zira en büyük sermayeleri olan ömürlerini, âhirette kendilerine hiç faydası bulunmayacak, aksine zarar verecek olan nefsânî arzularını tatmin uğrunda harca maktadırlar.)

3  Lâkin o kimseler müstesnâ ki; iman (şartlarına şüphesiz bir şekilde itikat) etmişlerdir, (namaz, oruç, hac, zekât gibi) salih ameller işlemişlerdir ve birbir lerine (Allâh’a iman ve her konuda O’nun kitaplarına ve peygamberlerine hakkıyla uyma gibi,) o (inkâr edilemeyecek) hak (ve hakikatler) ile tavsiyede bulunmuşlardır, bir de (ibadetlerin zorluklarına ve günah lardan sakınmanın sıkıntısına, ayrıca hastalık ve musi betlere karşı) sabırla birbirine tavsiyede bulunmuş lardır. (İşte bunlar, fani ve basit olan şeyleri satıp, bâki ve değerli olan sonsuz hayatın nimetlerini satın aldık larından dolayı, kurtuldukları zarar bir yana, aynı zamanda büyük bir kârdadırlar.)

YÜZDÖRDÜNCÜ SÛRE-İ CELİLE
el-Hümeze
SÛRE-İ CELîLESİ

Mekkî (Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 9 ayettir.
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle!

1  (İnsanları) arkadan çokça ayıplayan ve yüze tenkidi âdet haline getiren (Ahnes ibni Şüreyk, Übeyy ibni Halef ve Velîd ibni Muğîre gibi) her (kâfir) kimse için büyük bir helâk (ve sürekli bir yıkım) vardır;

2  O kimse ki; büyük bir mal yığmıştır da, (aşırı hırsından dolayı) onu tekrar tekrar saymıştır/( kötü gün için) onu bir hazırlık yapmıştır/ onu (; o gözü gi bi koruduğu yatırımını bir şeye yoğunlaştırmayıp, nakit para, akar ve eşya gibi) farklı türler yapmıştır/;

3  O sanmaktadır ki; malı (hiç tükenmeyip) şüphesiz onu (dünyada) ebedî (ölümsüz) kılacaktır!

4  Hayır! (Onun bu düşüncesi asla doğru değildir!) Andolsun ki; elbette o, (içerisine atılan her şeyi kırıp geçiren) Hutame’ye mutlaka atılacaktır!

5  Hutame’nin ne (korkunç bir yer) olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir? (Kimse bilemez ki bildirsin! İşte şimdi Ben sana bildiriyorum ki o;)

6  Allâh’ın son derece tutuşturulmuş ateşidir!

7  Öyle bir şey ki; (insan vücudundaki tüm uzuvları yiyip bitire bitire sonunda acıyı en çok hisseden uzuv olan ve kötü inançların barınağı durumunda bulunan) kalplerin merkezinin üzerine kadar çıkacaktır!

8  Şüphesiz ki o (ateş, içerisine hiçbir hava girmeyecek ve kendisinden hiçbir ses çıkmayacak şekilde) onların üzerine sıkıca kapatılmıştır!

9  İyice uzatılmış birtakım sütunlar içerisinde (elleri ve ayakları zincir ve bukağılara takılı vaziyette kat kat bağlara mahkûm edileceklerdir)!

YÜZBEŞİNCİ SÛRE-İ CELİLE
el-Fîl
SÛRE-İ CELîLESİ

Mekkî (Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 5 ayettir.
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle!

1  (Habîbim! Eserlerini müşahede ederek ve tevâtür eden haberlerini duyarak) gör(ür gibi bil)medin mi ki; Rabbin o fîl ashâbına nice yaptı?

2  Onların (Kâ’be’yi harap etme hususundaki) hilesini tam bir boşa çıkarma içerisinde kılmadı mı?

3  Onların üzerine topluluklar halinde kuşlar gönderdi ki;

4  Onlara katılaşmış çamurdan taşlar atıyorlardı!

5  Böylece O (Allâh-u Te`âlâ) onları (böcekler tarafından) yenilmiş bir ekin yaprağı gibi yaptı!
Yemen hükümdarı Ebrehe San`â’da bir kilise yaptırıp, Mekke’ye giden hacıları oraya yönlendirmek istemişti. O sırada Kinâne kabilesinden bir adam bir gece onun içerisine girip orayı ateşe verdi. Bunun üzerine çok sinirlenen Ebrehe, bir fil ordusuyla birlikte Mekke’ye doğru yola çıktı, Rasûlûllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)`in doğumuna elli gün kadar kala, onun geleceğinin de bir işareti olmak üzere Allâh-u Te`âlâ bu sûrede beyan ettiği vechile onları helâk etti.

Asr Sûresi  601 
Cüz  30
cihanyamaneren